Vriend worden

TouchedByWater (i.o.) verwelkomt u van harte als Vriend van de Stichting. We zoeken minimaal 500 betrokken mensen zoals u die ons in woord en daad steunen.

We vragen een jaarlijks bijdrage van € 250 of meer. Dan is er een basis om de stichting financieel duurzaam te maken. Het geld is vooral nodig voor communicatie (middelen en activiteiten) en publieke datasystemen: AgroWiki.

Ook kloppen we aan bij bedrijfsleven en andere kanalen, zodat we daadwerkelijk impact hebben. We ambiëren een ANBI status en richten ons daar op in: dit betekent dat 90% van de inzet direct het algemene belang zal dienen. Een eerste actie voor een tweede geldstroom, ”sponsor Het Groene Voedselpad”, is op 5 februari 2020 gestart.

Wij nodigen u van harte uit om Vriend van TouchedByWater te worden

De Vrienden van TouchedByWater vormen een klankbord voor de stichting. Jaarlijks organiseren we een vriendendiner voor een fijn samenzijn onder het genot van wat moeder natuur voor ons laat groeien en bloeien. Daarnaast zijn er regelmatig excursies naar mooie voedsel-, water- of bijzondere nalatenschapplekken.

Wij willen een zichtbare stichting & beweging worden met veel publiek draagvlak. Vermelding van uw naam en foto steunt ons daarin. Daarom leggen we u als Vriend deze opties voor:

  • Vermelding als Vriend met foto op de website www.touchedbywater.org
  • Vermelding als Vriend zonder foto
  • Zonder vermelding

Waar draagt u concreet aan bij?

We voeren eerst concrete projecten uit voor open source data omtrent lokaal voedsel/voedselbossen; waterkwaliteit en luchtkwaliteit. Zie onderstaand. Ook ontwikkelen we strategieën die ‘besloten’ data ontdoen van hun patenten (‘ont-patenteren’).

TouchedByWater heeft voor de opstart drie data-projecten uitgekozen en een film/schouwspel-project. Met uw steun gaan we aan de slag met:

Voedselbos-monitoring (o.a. via het ”Groene Voedselpad”)
Het opzetten van een website waar voedselboseigenaren zelf oogstcijfers invoeren via een nieuwe website: https://voedseluithetbos.nl/opbrengsten. Het gaat hierbij om opbrengst van bijzondere gewassen uit het bos, en ook om biodiversiteit, bodemkwaliteit en CO2-opslag in de bodem. Hiermee steunt u dit project van The Plant. We gaan wereldwijde aansluiting helpen mogelijk te maken.

Waterkwaliteit-monitoring
Het opzetten van een website voor dataopslag over waterkwaliteit. Dit gaat om data over water in het algemeen (zee-, regen-, drink-, grond-, kwel-, smeltwater, enz.) en rivierwater-data in het bijzonder. Daaraan is veel af te meten. De data zegt waarschijnlijk zelfs iets over de staat van de sociale economie in een land. Op basis van veel metingen overal op aarde zijn wereld-leefkwaliteit-kaarten te maken, voor overheden en ook voor bottom-up gemeenschaps­beleid.

Luchtkwaliteitsonderzoek-monitoring
Luchtkwaliteitsonderzoek-monitoring van het binnenmilieu in Tiny Houses. Dit onderzoek in de woning zal een relatie gaan leggen tussen geuren in huis en gezondheid(sklachten). Afhankelijk van wat eenvoudig te meten is, kan dit uitgebreid worden. Dit project hangt samen met ons project LiberTerra Living, met o.a. Mieke Elzenga, zie ook https://elzenga-consultancy.eu.

Multimedia film/schouwspel ‘’TouchedByWater’
Alle betekenis van TouchedByWater komt samen in een filmisch/toneel/muziek-‘’spektakel’’. Het wordt vertoond in 2020 of 2021, met een pre-première in het Figi Theater in Zeist. Daarna zijn optredens door het hele land. Indien u bijdraagt aan de film krijgt u toegang tot de vertoning voor twee personen. Let op: deze belofte geldt bij voldoende sponsoring voor een professionele film van 30 minuten of langer. Bij het niet halen van dit doel zullen de film(pjes) verspreid worden via social media en de stichting zo helpen met marketing en communicatie.

Naast dit alles is het data-deelplatform projectAgroWiki” een vijfde project – maar ook een rode draad. AgroWiki is een samengesteld data-deelplatform dat een korte voedselketen van bodem tot bord moet helpen faciliteren.

Heeft bovenstaande uw interesse gewekt? Wij komen graag persoonlijk bij u langs om wat meer uitleg te geven. U kunt ons bereiken via het contactformulier.

Wilt u ons al meteen steunen door Vriend te worden, dan kunt u een donatie van € 250 over maken via de donatiepagina.

Noteer dan in het vak ”bericht”: Vriend van TBW. Mocht u ‘gewoon’ willen doneren, zonder daarmee Vriend van TouchedByWater te willen worden, laat dan het bericht leeg, of noteer ”donatie”.

Heel erg bedankt! Met uw bijdrage kan TouchedByWater een grote stap zetten.