Projecten

De stichting TouchedByWater heeft voor de opstart drie data-projecten uitgekozen en een film/schouwspel-project:

Voedselbos-monitoring

Het opzetten van een website waar voedselboseigenaren zelf oogstcijfers invoeren via een nieuwe website: https://voedseluithetbos.nl/opbrengsten. Het gaat hierbij niet alleen om de opbrengst van bijzondere gewassen uit het bos, maar ook om biodiversiteit, bodemkwaliteit en CO2-opslag in de bodem. Hiermee wordt het project van The Plant gesteund. We gaan wereldwijde aansluiting helpen mogelijk te maken.

Waterkwaliteit-monitoring

Het opzetten van een website voor dataopslag over waterkwaliteit. Dit gaat om data over water in het algemeen (zee-, regen-, drink-, grond-, kwel-, smeltwater, enz.) en rivierwater-data in het bijzonder. Aan waterkwaliteit is heel veel af te meten. De data zegt waarschijnlijk zelfs iets over de staat van de sociale economie in een land. Op basis van veel metingen overal op aarde zijn wereld-leefkwaliteit-kaarten te maken, voor overheden en ook voor bottom-up gemeenschaps­beleid.

Luchtkwaliteitsonderzoek-monitoring

Tiny House luchtkwaliteitsonderzoek-monitoring voor particulier onderzoek van het binnenmilieu; een luchtkwaliteitsonderzoek in de woning die een relatie moet gaan leggen tussen geuren in huis en gezondheid(sklachten). Afhankelijk van wat eenvoudig te meten is, kan dit uitgebreid worden. Dit is een project in samenwerking met LiberTerra: zie https://elzenga-consultancy.eu.

Multimedia film/schouwspel ‘’TouchedByWater’

Hierin komt alle betekenis van TouchedByWater samen in een filmisch/toneel/muziek-‘’spektakel’’. Het schouwspel zal in 2020 vertoond gaan worden, met een pre-première in het Figi Theater in Zeist en daarna optredens door het land. Indien er niet voldoende sponsoring voor een professionele film van 30 minuten of langer beschikbaar komt, dan zullen de film(pjes) verspreid worden via social media en de stichting zo helpen met marketing en communicatie.

Naast het bovenstaande is het data-deelplatform project ‘’AgroWiki’’ een rode draad. AgroWiki is een samengesteld platform dat een korte voedselketen van bodem tot bord moet helpen faciliteren.