Burgers en data: een logische combinatie, juist wel!

De nieuwe en zeer ingrijpende Omgevingswet (per 1-1-2021) is in aantocht. Dan is het belangrijker dan ooit te beseffen dat wij, burgers, MKB en maatschappelijk middenveld het verzamelen, beheren en goed ‘ontsluiten’ en benutten van data ons veel en veel meer mogen toe-eigenen.

Toen ik mijn inmiddels Our Human Nature-compagnon Mark Koops (een van de initiatiefnemers van TouchedByWater©) voor het eerst sprak begin 2019, moest ik heel erg wennen aan het idee dat wij meer verantwoordelijkheid zouden kunnen, en eigenlijk ook moeten nemen, voor data. Maar al snel zag ik het belang in. Data en eerlijke toegang tot data, gaat ons allemaal aan.

Deze wereld is steeds meer data-gestuurd, en niet zo’n beetje ook, dus hoe staan jij en ik daarin? Apatisch? Boeit niet? Het wordt toch wel geregeld, ik kan er met de pet toch niet bij?

Wat doet TBW©?

uit de film ‘Human’

TBW ondersteunt (innovatieve) technologieën die data genereren t.b.v. burgers, om:

  1. Vrij toegankelijke (open source / traceerbare) data-verzamelingen en management mogelijk en bereikbaar te maken voor iedereen, dus zonder aanzien des persoons.
  2. Vrije toegang tot wetenschappelijke logische modellen – ‘onbevooroordeelde kennis van vandaag’ ter beschikking te (doen) stellen aan het algemene nut, zonder aanzien des persoons.

Deze nutsvoorziening is zo ingericht dat het moment van inductie (intuïtie, betekenisgeving, creatieve intelligentie maatschappelijk epistemisch wordt ingebed. Met andere woorden, de nutsvoorziening doet zelf niet aan betekenisgeving of richtinggevend advies. De nutsvoorziening is juist een onafhankelijke dienst, die de gemeten werkelijkheid op basis van data en op dat moment aangenomen logische modellen, ter beschikking stelt, om daarna vrij gebruikt te kunnen worden in de inrichting van onze samenleving.

Driepoot van kennis naar beleid

Wat er met de data/kennis gebeurt, daar zegt TouchedByWater© niets over, zolang maar de onderstaande onafhankelijkheidstripode wordt gevolgd, in een democratisch bestel.

TouchedByWater© verzorgt dus de eerste stap in deze beslissings/beleidstripode:

  1. Onafhankelijke kennis (TouchedByWater©)
  2. Onafhankelijke betekenisgeving (burgers/samenleving)
  3. Onafhankelijk democratisch beleid (regering)

Context: waardeneconomie i.p.v. markteconomie

We zien steeds meer de noodzaak voor het inrichten van een ‘waardeneconomie’: een economie die gestuurd wordt op waarden van de Aarde en de mens. TouchedByWater© wil de transitie van de markteconomie, die gestuurd wordt op geldstromen, naar een waardeneconomie ondersteunen, omdat de focus op economische groei gaat veelal ten koste gaat van de waarden van de mens en het milieu (de biosfeer). Het doel is duurzaam evenwicht te creëren tussen mens en herstelvermogen van de aarde.

De uitdaging is om op systeemniveau de transitie te maken van meten op geldstromen naar meten
op waarden.
TouchedByWater© faciliteert deze transitie door het ontwikkelen van diensten voor
vrij toegankelijke data-verzameling en data-management als een algemene nutsvoorziening,
ten dienste van het navigeren op het evenwicht tussen mens en aarde.

Nasa/Goddard/Arizona State Univ.

TouchedByWater© gaat primair uit van de biosfeer als startpunt en daarmee van een gebied. ‘Ken je omgeving’ is essentieel voor ‘sturen op evenwicht’ tussen de aarde en de mens. Om te kunnen ‘sturen op evenwicht’ is het van belang Waarden van het Gebied te ‘kennen’ door meten. Dit betreft de beschrijving van de waarden van de biosfeer – water, aarde, flora, fauna – als ook de waarden van de mens, zoals rechtvaardigheid en sociale cohesie.

Onze mondiale opgaves

Welke concrete klimaatdoelen worden gesteld voor duurzame ontwikkeling van een gebied wordt onder meer bepaald door het Klimaatakkoord en de vertaling daarvan naar een specifiek gebied. Hierover worden door overheden afspraken gemaakt. Dit gebeurt op soortgelijke wijze voor de andere mondiale opgaves waar we voor staan.

Beleid maken in elk gebied

Idealiter wordt door participatieve democratie bepaald welke waarden in een gebied de hoogste prioriteit hebben. Concreet beleid op basis van de doelen, zoals vastgesteld door de overheid, en de democratisch vastgestelde waarden in een gebied wordt gemaakt aan Gebiedstafels: overleg tussen belanghebbenden in een gebied, de overheid en de private sector. Beleid wordt zo een model voor duurzame ontwikkeling van het gebied.

TBW is dienstbaar aan beleid

De nutsvoorziening die TouchedByWater© voorstaat is dienstbaar aan de planning en evaluatie van dit beleid. Bijvoorbeeld voor een nulmeting of om het effect van (voorgenomen) beleid op de doelen en de waarden van het gebied onafhankelijk te kunnen aantonen. Vrije toegang tot data en logica is van belang om gezamenlijk aan de Gebiedstafel tot optimale keuzes te komen. Hiermee dragen de diensten van TouchedByWater© bij aan een duurzame, inclusieve en democratische samenleving. TBW biedt dus geen model voor artificiële intelligentie, maar ondersteunt het creatieve besluitvormingsproces van mensen die ernaar streven te leven in evenwicht met wat de aarde te bieden heeft.

Help ons! Ga naar www.touchedbywater.org/doneren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *