“Water raakt ons, want wij zijn zelf water. Raakt het jou ook?”

 

Een groep ‘kwartiermakers’ vanuit Our Human Nature is bezig met de voorbereiding van een stichting die TouchedByWater© gaat heten. TouchedByWater gaat over Leven, de ultieme balans. Leven vindt plaats in de precaire zone in het heelal waar H2O ook een vloeibare fase kent. Dat is vrijwel nergens zo. Leven is fragiel.

Voor de emancipatie van de mens, voor de toekomst van de mens, of liever: voor de toekomst van het Leven, is het noodzakelijk dat er een herverdeling komt van kennis. Keuzes maken vraagt om de werkelijkheid te kunnen zien, met data en kennis over de mens en zijn omgeving.

Het grootste gevaar voor een duurzame toekomst is dat we steeds minder brondata zien. En dat data en kennis via filterende kanalen tot ons komen. Wat is nog waar? Hoe richt je een bottom-up leven in als je niet van informatie op aan kan? Hoe bewaren we de balans van een diverse ecologie zonder dat we diep inzicht hebben in die ecologie? Met ecologie bedoelen we hier het verband van het AL: natuur, mens en leven.

Met de stichting TouchedByWater willen wij hier mede een antwoord op geven

De belangrijkste activiteiten van de stichting zijn:

  1. Standaarden opzetten voor Open bron data systemen en publieke kennissystemen.
  2. Deze juridisch en maatschappelijk borgen.
  3. Deze maatschappelijk introduceren.
  4. Het helpen inrichten van publieke dataplatforms met betrekking tot de ”gewortelde economie”.
  5. het verkrijgen van gelden om het bovenstaande maatschappelijk beslag te laten krijgen.
  6. Inspiratie via lezingen, excursies en films.

Waarom het bovenstaande?

Het digitale tijdperk heeft voor het eerst in miljoenen jaren de mens bewust gemaakt van het begrip ”data” als de oorsprong  basisbeschrijving van hoe we het leven inrichten, de basis van Zelfbeschikking. Je eigen leven inrichten op basis van waar je bent op aarde, aan de hand van wat binnen je bereik ligt, aan de hand van kennis over wat binnen je bereik ligt en hoe dat samen te voegen tot een leven van respect, trots en waardigheid van jezelf en van de gemeenschap waarvan je deel uitmaakt. De gewortelde samenleving in een gewortelde sociale economie.

Het is nu niet anders dan vroeger, men gebruikte wel ”data”, maar die data zat in je hoofd of in een boek op de boekenplank en je was je er niet eens bewust van. Maar data is nu ”ontdekt” en is het nieuwe geld geworden. Op de elektronische snelweg reist data te snel, met onvoorstelbare volumen. Dat data reist is op zich geen probleem, het probleem is data dat van ons vandaan reist, en dat is de verkeerde kant op. Dit tij moeten we keren, voor ons zelf, voor de generaties die komen gaan.

Dáárom TouchedByWater©

Via de stichting willen we helpen met data en kennis, met sponsoring, met inspiratie … en met aanmoediging van al die mooie mensen die van onze wereld een duurzame wereld aan het maken zijn.

Wij willen een ANBI stichting worden, wat betekent dat vrijwel alle gelden (90%) direct aan de samenleving ten goede komen.

Urgentie

Er is ook een urgentie. Volgend jaar in 2021 wordt de Omgevingswet van kracht. Door deze nieuwe wetgeving wordt veel meer mogelijk met betrekking tot ons vermogen ons land zelf in te richten. Het is een stap naar de coöperatieve samenleving. Er wordt gezegd dat alles ”veel makkelijker” wordt. Dit klopt in de zin dat er meer zeggenschap komt over hoe we de maatschappij inrichten, dit is mooi, maar vraagt ook om heel veel kennis en data over je omgeving. Daar is veel (bron) data voor nodig en transparantie van het proces van data naar informatie en identiteit én die data moet wel vrij voor handen zijn, mét een transparant proces hoe we die data sociaal-maatschappelijk verantwoord in kennis omzetten. Daarom … TouchedByWater.

In de komende maanden zullen we uitgebreid op dit aspect, controle over je eigen leefomgeving, nu en in de toekomst, terugkomen.